ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2013-14
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄- ΚΕΦ.:5 - 8
Υπεύθυνος Τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1      2           3   4           
                       
  5                       
 6              7            
                       
 8               9           
                       
                       
   10                      
                       
    11    12                   
                       
     13                    
                     14    
     15                    
                       
     16                    
                       
     17          18            
                  19       
       20                  
                       
         21                
                       
             22         23     
     24        25              
                26         
               27          
     28                    
     29             30         
                       
   31                      
          32               
  33                       
                       
                       

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Έγινε ο Κωνσταντίνος, μετά τη σύγκρουσή του με τον Λικίνιο.
3. Αρκετοί ήταν των χριστιανών από τους Ρωμαίους.
5. Γιος του Κωνσταντίνου.
7. Ήταν, η μητέρα του Κωνσταντίνου.
8. Έτσι ονομάζονταν ο Κωνσταντίνος, ο Λικίνιος, ο Γαλέριος και ο Μαξέντιος.
9. Την επισκεύασε ο Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη.
10. Αντιμετώπισε τα προβλήματα της αυτοκρατορίας με το σύστημα της ¨τετραρχίας¨.
11. Αγώνες που κατάργησε ο Θεοδόσιος.
13. Βαπτίστηκε πριν πεθάνει ο Κωνσταντίνος.
15. Της Κωνσταντινούπολης έγιναν το 330 μ.Χ.
16. Στην Κωνσταντινούπολη κατέληγε αυτή η οδός.
17. Ο Κων/νος έδωσε και τέτοια προνόμια σε αυτούς που φρόντιζαν την ασφάλεια των τειχών.
19. Κι έτσι ονόμασαν τον Θεοδόσιο.
20. Περιοχή στην οποία βρισκόταν το Βυζάντιο.
21. Με αυτή τελικά επικράτησε ο χριστιανισμός.
22. Και Νέα ........ ονομάστηκε η νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.
24. Εκεί υπέγραψαν Κων/νος και Λικίνιος το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
27. Εκεί κυβερνούσαν ο Κων/νος και ο Μαξέντιος.
29. Ονομάστηκε ο Ιουλιανός.
30. Εκεί κυβερνούσαν ο Λικίνιος και ο Γαλέριος.
31. Ο Ιουλιανός σκοτώθηκε σε μάχη με αυτούς.
32. Κήρυξε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία.
33. Σε αυτές τις θέσεις έβαλε ο Κων/νος χριστιανούς.

ΚΑΘΕΤΑ

2. Βοήθησε στην εξάπλωση του χριστιανισμού.
4. Προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία της παλιάς θρησκείας.
6. Ένα από τους τρεις Ιεράρχες.
12. Και τέτοια κατασκευάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
14. Αυτή η θρησκεία επικράτησε τελικά στην Κωνσταντινούπολη.
18. Ο Θεοδόσιος ανέχτηκε την ................των αρχαίων ναών και μνημείων.
19. Τέτοια αγορά χτίστηκε στο κέντρο της πόλης της Κωνσταντινούπολης.
23. Ήταν κυρίως οι πληθυσμοί στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας.
25. Μερικές από αυτές τις επαρχίες της Ανατολής αποσχίστηκαν.
26. Εκεί μεταφέρθηκε η νέα πρωτεύουσα.
28. Τους διόρισε ο Κων/νος με πολλές εξουσίες.
33. Τόσα χρόνια κυβέρνησε ο Ιουλιανός.