Δημοτικό σχολείο Μενιδίου Αμφιλοχίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ( Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ)
Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας

Πάτα πάνω στους αριθμούς.
Γράψε την απάντηση με κεφαλαία γράμματα στο κουτάκι.
Πρόσεξε την ορθογραφία σου.
Για βοήθεια πάτα την επιλογή ¨ΒΟΗΘΕΙΑ¨
1               2      3          
                         
   4                        
                         
       5                6      
                         
                         
     7                 8       
                   9        
     10               11         
                         
    12   13      14                  
                         
   15                16          
              17             
  18   19             20             
                         
 21               22             
                         
     23           24             
                         
  25