ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2013-14
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄- ΚΕΦ.:5 - 8
Υπεύθυνος Τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας

1 Μ  Ο  Ν  Ο 2 Κ  Ρ  Α  Τ  Ο  Ρ  Α  Σ   3 Δ 4 Ι  Ω  Γ  Μ  Ο  Ι      
         Ω                    Ο                
    5 Κ  Ω  Ν  Σ  Τ  Α  Ν  Τ  Ι  Ο  Σ    Υ                
  6 Β      Σ                 7 Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ι  Δ  Α    
   Α      Τ                    Ι                
  8 Σ  Υ  Ν  Α  Ρ  Χ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ     9 Α  Κ  Ρ  Ο  Π  Ο  Λ  Η  
   Ι      Ν                    Ν                
   Λ      Τ                    Ο                
   Ε   10 Δ  Ι  Ο  Κ  Λ  Η  Τ  Ι  Α  Ν  Ο  Σ                
   Ι      Ν                                    
   Ο     11 Ο  Λ 12 Υ  Μ  Π  Ι  Α  Κ  Ο  Υ  Σ                
   Σ      Σ    Δ                                
          13 Χ  Ρ  Ι  Σ  Τ  Ι  Α  Ν  Ο  Σ                
             Α                             14 Χ  
          15 Ε  Γ  Κ  Α  Ι  Ν  Ι  Α                  Ρ  
             Ω                              Ι  
          16 Ε  Γ  Ν  Α  Τ  Ι  Α                    Σ  
             Ε                              Τ  
          17 Ο  Ι  Κ  Ο  Ν  Ο  Μ  Ι 18 Κ  Α              Ι  
             Α              Α         19 Μ  Ε  Γ  Α  Σ
              20 Π  Ρ  Ο  Π  Ο  Ν  Τ  Ι  Δ  Α    Ε      Ν  
                           Α          Γ      Ι  
                  21 Δ  Ι  Δ  Α  Σ  Κ  Α  Λ  Ι  Α      Κ  
                           Τ          Λ      Η  
                          22 Ρ  Ω  Μ  Η    Η   23 Ε    
          24 Μ  Ε  Δ  Ι  Ο  Λ 25 Α  Ν  Ο              Λ    
                       Κ    Φ     26 Β        Λ    
                       Ρ    Η   27 Δ  Υ  Σ  Η    Η    
          28 Ε            Ι          Ζ        Ν    
          29 Π  Α  Ρ  Α  Β  Α  Τ  Η  Σ     30 Α  Ν  Α  Τ  Ο  Λ  Η
           Α            Ι          Ν        Φ    
      31 Π  Ε  Ρ  Σ  Ε  Σ      Κ          Τ        Ω    
           Χ         32 Θ  Ε  Ο  Δ  Ο  Σ  Ι  Ο  Σ    Ν    
    33 Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Ε  Σ    Σ          Ο        Ο    
     Υ      Υ                              Ι    
     Ο      Σ                                  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1Έγινε ο Κωνσταντίνος, μετά τη σύγκρουσή του με τον Λικίνιο.
3Αρκετοί ήταν των χριστιανών από τους Ρωμαίους.
5Γιος του Κωνσταντίνου.
7Ήταν, η μητέρα του Κωνσταντίνου.
8Έτσι ονομάζονταν ο Κωνσταντίνος, ο Λικίνιος, ο Γαλέριος και ο Μαξέντιος.
9Την επισκεύασε ο Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη.
10Αντιμετώπισε τα προβλήματα της αυτοκρατορίας με το σύστημα της ¨τετραρχίας¨.
11Αγώνες που κατάργησε ο Θεοδόσιος.
13Βαπτίστηκε πριν πεθάνει ο Κωνσταντίνος.
15Της Κωνσταντινούπολης έγιναν το 330 μ.Χ.
16Στην Κωνσταντινούπολη κατέληγε αυτή η οδός.
17Ο Κων/νος έδωσε και τέτοια προνόμια σε αυτούς που φρόντιζαν την ασφάλεια των τειχών.
19Κι έτσι ονόμασαν τον Θεοδόσιο.
20Περιοχή στην οποία βρισκόταν το Βυζάντιο.
21Με αυτή τελικά επικράτησε ο χριστιανισμός.
22Και Νέα ........ ονομάστηκε η νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.
24Εκεί υπέγραψαν Κων/νος και Λικίνιος το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
27Εκεί κυβερνούσαν ο Κων/νος και ο Μαξέντιος.
29Ονομάστηκε ο Ιουλιανός.
30Εκεί κυβερνούσαν ο Λικίνιος και ο Γαλέριος.
31Ο Ιουλιανός σκοτώθηκε σε μάχη με αυτούς.
32Κύρηξε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία.
33Σε αυτές τις θέσεις έβαλε ο Κων/νος χριστιανούς.

ΚΑΘΕΤΑ

2Βοήθησε στην εξάπλωση του χριστιανισμού.
4Προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία της παλιάς θρησκείας.
6Ένα από τους τρεις Ιεράρχες.
12Και τέτοια κατασκευάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
14Αυτή η θρησκεία επικράτησε τελικά στην Κωνσταντινούπολη.
18Ο Θεοδόσιος ανέχτηκε την ................των αρχαίων ναών και μνημείων.
19Τέτοια αγορά χτίστηκε στο κέντρο της πόλης της Κωνσταντινούπολης.
23Ήταν κυρίως οι πληθυσμοί στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας.
25Μερικές από αυτές τις επαρχίες της Ανατολής αποσχίστηκαν.
26Εκεί μεταφέρθηκε η νέα πρωτεύουσα.
28Τους διόρισε ο Κων/νος με πολλές εξουσίες.
33Τόσα χρόνια κυβέρνησε ο Ιουλιανός.