ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄( Ενότητα Α΄) Δημ. Σχ. Μενιδίου Σχ. Έτος 2009-2010

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Η Γη έχει σχεδόν σχήμα, ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές και διογκωμένο στη μέση. Το σχήμα αυτό λέγεται .
Η Γη όπως κινείται γύρω από τον νοητό της από προς . Η κίνηση αυτή της Γη λέγεται .
Στην υδρόγειο σφαίρα εντοπίζουμε γραμμές που συνδέουν τους πόλους της Γης. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται .
Με βάση τον Μεσημβρινό ορίζουμε στη Γη το και ημισφαίριο.
Στην υδρόγειο σφαίρα διακρίνονται επίσης κυκλικές γραμμές οι κύκλοι. Ο μεγαλύτερος είναι ο , που χωρίζει τη Γη σε και ημισφαίριο.
Το γεωγραφικό και γεωγραφικό , αποτελούν τις ενός τόπου.
Οι χρονικές περίοδοι, στις οποίες διαιρείται το έτος και επικρατούν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες ονομάζονται .
Στην του της Γης οφείλονται οι του έτους.
Τα σώματα,που κινούνται γύρω από τον Ήλιο, λέγονται .
Ο Ήλιος είναι σώμα, έχει δηλαδή δικό του και και λέγεται .
Γύρω από τους πλανήτες περιφέρονται άλλα ουράνια σώματα, οι .
Ο μοναδικός δορυφόρος της Γης είναι η .
Ο Ήλιος οι πλανήτες και οι τους αποτελούν το μας σύστημα.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!