Δημοτικό Σχολείο ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄- Το νέο βιλίο - Επαναληπτικό (σελ.12 - 23). Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας.

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
ΟΔΗΓΙΕΣ
Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά. Στην συμπλήρωση να προσέξεις την ορθογραθία των λέξεων. Ίσως σε κάποιες λέξεις να χρειάζεται το πρώτο γράμμα να γραφτεί με κεφαλαίο.

Η εμφανίστηκε πρώτα στην περιοχή της Ιταλίας και μέσα σε αιώνες διαδόθηκε σε ολόκληρη την . Ένα κίνημα της Αναγέννησης ήταν και ο , που έδινε μεγάλη έμφαση στον και στις του. Την εποχή αυτή τέχνες όπως η , η και η , γνώρισαν μεγάλη άνθιση.
Στις αρχές του 16ου αιώνα οι νέες αυτές ιδέες άρχισαν να επηρεάζουν και την με αποτέλεσμα την δημιουργία Θρησκευτικής , όπου η πρώτη φάση της ονομάστηκε .
Η επιστήμη της και οι εφευρέσεις, όπως η πυξίδα, βοήθησαν αρκετούς θαλασσοπόρους να ταξιδέψουν και να χαράξουν νέους δρόμους. το εμπόριο αναπτύχθηκε σε κλίμακα.
Ο Διαφωτισμός ξεκίνησε από την , καλλιεργήθηκε όμως κυρίως στη . Έδινε μεγάλη έμφαση στην , προκειμένου ο άνθρωπος να κατανοήσει καλύτερα τα του.
Κατά την Επανάσταση, οι άποικοι του Νέου Κόσμου εξεγέρθηκαν ενάντιον των και σχημάτισαν τις της .
Κατά την Επανάσταση, οι ζούσαν σε απόλυτη και δεν είχαν καθόλου δικαιώματα.Ο γαλλικός λαός ξεσηκώθηκε και κατέλαβε το βασιλικό φρούριο της . Η Γαλλική Επανάσταση χωρίστικε σε στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο η πρώτη Εθνοσυνεύλευση ψήφισε τη " Διακήρυξη των του και του ". Η περιουσία δόθηκε στο κράτος και καταργήθηκαν κάποιοι . Στο δεύτερο στάδιο η εξουσία πέρασε στα χέρια των ριζοσπαστών. Στην τρίτη φάση η εξουσία δόθηκε στον Βοναπάρτη, ο οποίος τελικά έγινε . Με τους πολέμους του Βοναπάρτη η Γαλλία κατάλαβε το μεγαλύτερο μέρος της φτάνοντας μέχρι τη . Ο πόλεμοι σταμάτησαν το 1815 με την ήττα του Βοναπάρτη στο .

Καλή Επιτυχία !