Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου - Ιστορία ΣΤ΄- (σελ.12 - 23). Υπέυθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Αναγέννηση
Διαφωτισμός
Μιχαήλ Άγγελος
Βαρθολομαίος Ντιάζ
Βάσκο Ντα Γκάμα
Μεγγελάνος
Χριστόφορος Κολόμβος
Νεύτων
Ναπολέων
Βόλτα