ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ σελ. 53-109 Δημ. Σχ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
  1      2           3      4   
5    6                    
         7   8            
        9              
    10                  
        11              
12                      
            13      14      
                    
15                 16       
              17        
   18                   
 19              20         
                    
 21         22              
                    
      23                
                    
        24              
25