Ιστορία ΣΤ΄- Επαναληπτικό - Ενότητα 2η Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Πάτησε πάνω στους αριθμούς - διάβασε τον ορισμό και συμπλήρωσέ τον με κεφαλαία γράμματα. ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
1           2                         
                                
    3                              
                     4     5          
6                                  
             7         8     9           
  10             11    12                   
                      13            
     14        15             16            
 17   18                                
             19                     
                                
                   20               
     21                             
                     22       23        
       24       25                      
     26                             
            27                      
         28                         
               29                   
         30                         
                                
      31