Επίσκεψη στην Παναγία Παρηγορήτισσα στην Άρτα.

Το σχολείο μας επισκέφτηκε την Παναγία Παρηγορήτισσα στην Άρτα. Είναι ο πιο σηναντικός και διάσημος βυζαντινός ναός στην Άρτα.Χτίστηκε τον 13 αιώνα από τον Νικοφόρο τον Α΄Κομνηνό Δούκα και είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.