Το προσωπικό του σχολείου μας.

 

 

          Σχ. έτος: 2014 - 15

 

Καζναφέρης Δημήτρης Διευθυντής
Κίτσου Χριστίνα
τάξη Α΄
Τζουβάρα Ελένη
τάξη Β΄
Κεχρή Καλλιόπη
τάξη Γ΄

Κουτσούκης Γρηγόριος

τάξη Δ΄

Μασκλαβάνου Ελπίδα
τάξη Ε΄
Γεωργακόπουλος Ανδρέας
τάξη ΣΤ΄
Βέντζης Νικόλαος Φυσική Αγωγή
  Ολοήμερο

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Σχ. έτος: 2013-14          

Καζναφέρης Δημήτρης Διευθυντής
Τζουβάρα Ελένη
τάξη Α΄
Βαρέλη Αναστασία τάξη Β΄
Τραχανά Χρυσαυγή
τάξη Γ΄

Μασκλαβάνου Ελπίδα

τάξη Δ΄

Γεωργακόπουλος Ανδρέας
τάξη Ε΄
Κεχρή Καλλιόπη
τάξη ΣΤ΄
Παπαδημητρίου Ηλιάνα
Φυσική Αγωγή
Κουτσούκης Γρηγόριος
Ολοήμερο
Βέντζης Νικόλαος Φυσική Αγωγή -Ολοήμερο
Φραγκάκη Άννα Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                       Σχ. έτος: 2012-13

Καζναφέρης Δημήτρης Διευθυντής
Βαρέλη Αναστασία τάξη Α΄
Πήτας Ζήσης τάξη Β΄
Τζουβάρα Ελένη τάξη Γ΄

Στούκα Νεκταρία (αναπλήρωση)

τάξη Δ΄

Κουτσούκης Γρηγόρης τάξη Ε΄
Γεωργακόπουλος Ανδρέας τάξη ΣΤ΄
Ευαγγέλου Γεώργιος Φυσική Αγωγή
Δεν λειτουργεί (μακροχρόνια άδεια εκπαιδευτικού)
Ολοήμερο
Αναμένεται Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τσιλιγιάννη Αικατερίνη μακροχρόνια άδεια
Κίτσου Χριστίνα           μακροχρόνια άδεια