Άρθρα

 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΣΗ - ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

Ε΄τάξη - 2013-14

Ένα αντικείμενο μπορεί να επιπλέει, όταν το βάρος του νερού που εκτοπίζει είναι μεγαλύτερο από το βάρος του ίδιου του αντικειμένου. Όταν πιέζουμε το μπουκάλι πιέζεται και το καλαμάκι με αποτέλεσμα να μειώνεται ο όγκος του και να εκτοπίζει λιγότερο νερό (βύθιση). Όταν σταματούμε να πιέζουμε το μπουκάλι, ο αέρας μέσα στο καλαμάκι το επαναφέρει στον αρχικό του όγκο με αποτέλεσμα να εκτοπίζει περισσότερο νερό και να ανεβαίνει στην επιφάνεια.