Δραστηριότητες από το Ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας.

Σχ. έτος: 2012-13

  1. Χριστουγεννιάτικες κατασκευές κ. ά.
  2. Χρηστικές κατασκευές από τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος.
    Υπεύθυνη τμήματος: Κίτσου Χριστίνα