Μορφές Ενέργειας: (Καταπέλτης) Κατασκευή καταπέλτη από τους μαθητές - Μετατροπή δυναμικής ενέργειας σε κινητική - Σχ. Έτος:2012-13 τάξη ΣΤ΄