Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ομαδική δραστηριότητα: Κατασκευή ¨Ηλιακού φούρνου¨ Σχ. Έτος: 2012-13 τάξη ΣΤ΄.