ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄


Κεφάλαιο 12 (Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου)

(Η έξοδος του Μεσολογγίου) - 6:03


Κεφάλαιο 13 (Οι αγώνες του Καραϊσκάκη)

(Ο θάνατος του Καραϊσκάκη) - 6:05


Κεφάλαιο 14 (Ο Φιλελληνισμός)

(Ο Φιλελληνισμός) - 3:40

 

Κεφάλαιο 15 (Οι Μ. Δυνάμεις - Ναυμαχία του Ναυαρίνου)

(Ιερά Συμμαχία - Μ. Δυνάμεις - Ναυαρίνο) - 4:28

 

Κεφάλαιο 16 (Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του αγώνα)

(Πολιτική οργάνωση του αγώνα - Εθνοσυνελεύσεις) - 5:17

 

Κεφάλαιο 17 (Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του)

(Ιωάννης Καποδίστριας -μικρό βιογραφικό) - 10:57

(Ιωάννης Καποδίστριας - το έργο του) - 7:41

 

Κεφάλαιο 18 (Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία)

( Το τέλος της Επανάστασης) - 2:58