Κατασκευή τηλέγραφου με απλά υλικά

 

Ο μαθητές με πολύ απλά υλικά κατασκεύασαν μέσα στην τάξη τους έναν τηλέγραφο.

 

Κώδικας Μορς

Στη συνέχεια έγραψαν διάφορες λέξεις, χρησιμοποιώντας το αλφάβητο Μορς . Ήταν μια διαδικασία που οι μαθητές  χάρηκαν ιδιαίτερα.