ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Γ' ΚΑΙ Δ΄

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-13

¨Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ¨

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ