Τίτλοι Προγραμμάτων.


Σχολικό Έτος: 2012 - 13

  • Οι μαθητές της ΣΤ ΄τάξης του σχολείου μας, ασχολήθηκαν με τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας. Για να δείτε το πρώτο τεύχος πατήστε εδώ.       

        Υπέυθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας.

  • Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Παραμύθι (Σχ. Έτος: 2012 - 2013)

        Υπεύθυνοι προγράμματος: Βαρέλη Αναστασία Δασκάλα, Μπακογιάννη Βασιλική και Κωνσταντάκη Σοφία, Νηπιαγωγοί.

Σχολικό Έτος: 2011 - 12

  •  Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό:   1.     2.   (τάξη Α΄- σχ.έτος 2011 - 2012 )
    Υπεύθυνος τάξης: Γκόκας Ιωάννης Δάσκαλος , Μπακογιάννη Βασιλική και Σιόγκα Ευστρατία Νηπιαγωγοί.