Το σχολείο μας

 

Το σχολείο μας κατασκευάστηκε το έτος 1950 ξεκινώντας τη λειτουργία του ως 2/θέσιο. Είχε  2 αίθουσες διδασκαλίας και ένα  γραφείο διδασκόντων. Το κτίριο του σχολείου, καθώς και το γραφείο του είναι κατασκευασμένα από πέτρα. Αργότερα  προστέθηκε μία αίθουσα, και λειτούργησε ως 3/θέσιο μέχρι το έτος 1994. Από το σχολικό έτος 1994 - 95 με το χωρισμό μιας ακόμη αίθουσας λειτούργησε ως 4/θέσιο, ενώ από το  σχολικό έτος 2000 - 01 λειτουργεί ως 6/θέσιο. Στο σχολείο μας λειτουργεί και Ολοήμερο τμήμα με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών.Έχει μία αίθουσα πληροφορικής με 11 υπολογιστές, ενώ στον ίδιο χώρο στεγάζεται και η δανειστική μας βιβλιοθήκη.