Υλικό Ε΄τάξης

Γεωγραφία

Ο χάρτης

 Η ταυτότητα του χάρτη ( τίτλος-υπόμνημα-κλίμακα)

 Επαναληπτικό ενότητας Α΄

 

Ιστορία

 Σταυρόλεξο ¨επαναληπτικό Α΄ενότητας¨ (on line) - για εκτύπωση.

Σταυρόλεξο ¨επαναληπτικό Β΄ενότητας¨Κεφ: 5-8 (on line) -   για εκτύπωση.

Επαναληπτικό ιστορίας  (Α) Β΄ενότητας - κεφ: 5 - 12.

Επαναληπτικό ιστορίας (Β)  5...12.

Η στάση του "νίκα" - βίντεο (3:28)

¨Τα όπλα των Ακριτών¨- βίντεο 10:38 και ¨Το μικρό Βλαχόπουλο¨ ακριτικό τραγούδι (4:30)

¨Ο αυτοκράτορας βασίλειος ο Β΄- βίντεο (4:30)

Επαναληπτικό ιστορίας κεφ.: 15...22

Επανάληψη Δ΄Κεφαλαίου:¨Το Βυζάντιο και οι γειτονικοί λαοί του¨

Εικονομαχία- βίντεο (4:59)

 

Γλώσσα

Εγκλίσεις. online άσκηση

Πώς δίνουμε οδηγίες

Πώς περιγράφουμε ένα ζώο

Αιτιολογικές προτάσεις

Τα άρθρα

Ευθύς και πλάγιος λόγος

Βιβλιοπαρουσίαση

Επαναληπτικό 4ης ενότητας

Υποθετικές προτάσεις

 

Μαθηματικά

Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς

Αναγωγή στην δεκαδική κλασματική μονάδα

Ισοδύναμα κλάσματα

Βρίσκω το εμβαδό

 Επαναληπτικό ενότητα 2η

 Επαναληπτικό ενότητα 3η 

 Επαναληπτικό κεφ.( 24...32)

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

 

 

Φυσικά

Πείραμα για την πλεύση και τη βύθιση του υποβρυχίου.

  Στατικός ηλεκτρισμός