Υλικό ΣΤ΄τάξης

ΔΙΑΦΟΡΑ

Σταυρόλεξο 1ο γενικές γνώσεις

Σταυρόλεξο 2ο γενικές γνώσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Περιγράφω ένα πράγμα.

Πώς γράφουμε μια ανακοίνωση.

Περιγράφω εξωτερικά ένα κτίσμα.

Τοπικοί  Προσδιορισμοί.

Χρονικές προτάσεις - Χρονικά επιρρήματα.

Αποτελεσματικές προτάσεις - εξάσκηση.

Κλίση Προστακτικής.

Παραθετικά επιθέτων.

Υποθετικές προτάσεις.

Αιτιολογικές προτάσεις.

Απλές και Επαυξημένες προτάσεις.

Τελικές προτάσεις.

Φύλλο αξιολόγησης στις δευτερεύουσες προτάσεις.

Επαναληπτικό - ενότητα 10 - ¨Ατυχήματα¨

Ερωτηματολόγιο ¨Τα παιδικά ατυχήματα¨

Περιγράφω ένα πρόσωπο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Φυσικοί αριθμοί.

Ιδιότητες Πρόσθεσης.

Ιδιότητες Πολλαπλασιασμού.

Φύλλο αξιολόγησης σελ. 9 - 24.

Κριτήρια Διαιρετότητας.

Παραγοντοποίηση Φυσικών Αριθμών.

Kλάσματα - κλασματικές μονάδες - μεικτοί αριθμοί.

Φύλλο αξιολόγησης κλάσματα-μεικτοί αριθμοί.

Ισοδύναμα κλάσματα.

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση κλασμάτων.

Επαναληπτικό 1ης Θεματικής Ενότητας. 

Εξίσωση με άγνωστο προσθετέο.

Φύλλο αξιολόγησης στις εξισώσεις. 

Λόγοι δυο μεγεθών.

Από τους λόγους στις αναλογίες.

Παίξε με τις αναλογίες και τα σταυρωτά γινόμενα.

Ανάλογα ποσά.

Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά.

Ποσά αντιστρόφως ανάλογα. 

Εκτιμώ το ποσοστό.


ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Σταυρόλεξο  (Νεότερα Χρόνια)

Επαναληπτικό .1. (Νεότερα Χρόνια )

Επαναληπτικό .2. (Νεότερα Χρόνια)

Κλέφτες και αρματολοί 3.(Νεότερα Χρόνια)

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας.  ( Νέο Βιβλίο )

Οπτικοακουστικό υλικό για την ιστορία.

Επαναληπτικό Ιστορίας - Συμπλήρωση κενών:( σελ.12- 23). Από το  νέο βιβλίο. 

Άσκηση αντιστοίχησης. (σελ.12-23)

Επαναληπτικό ενότητα 2η.

Δημιουργία σταυρόλεξου ιστορίας από τους μαθητές.

Ακροστιχίδα ¨Οι αγώνες του Καραϊσκάκη¨

Φύλλο αξιολόγησης - Μ. Δυνάμεις και Ναυαρίνο.

Ερωτήσεις στο κεφ. 16 - ενότητα Γ΄.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Πόλοι,Ισημερινός,Παράλληλοι κύκλοι,Μεσημβρινοί.

Α΄ενότητας.  Συμπλήρωση κενών.Επαναληπτικό Α΄ενότητας.

Φύλλο αξιολόγησης Α΄ενότητας.

Ατμόσφαιρα.

Κλιματικές Ζώνες.

Ζώνες βλάστησης.

Πίνακας ζωνών βλάστησης.

Η ζωή στην έρημο.

Φυσικά ΣΤ΄ ¨ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ¨

Επαναλητπικό 1ο - Ενότητα ¨ενέργεια¨.

Επαναληπτικό 2ο - Ενέργεια.    

Καταπέλτες - κατασκευή μαθητών.

Κατασκευή ¨Ηλιακού Φούρνου¨

Αγωγή - Ρεύματα - Ακτινοβολία.

Φύλλο αξιολόγησης: Αγωγή - Ρεύματα - Ακτινοβολία.

Έμβια - Άβια.

Το κύτταρο.

Ένα κύτταρο όλο...γλύκα.

Ζώα Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα.

Επαναληπτικό στα Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα.

Τα θηλαστικά. 

Επαναληπτικό Σπονδυλωτά Ασπόνδυλα 2ο και Θηλαστικά. 

Αναπνευστικό σύστημα - αναπνοή. 

Ένας ακούραστος μυς - η καρδιά.

Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία - κυκλοφορικό.

Επαναληπτικό - αναπνευστικό και κυκλοφορικό - με χρονικό όριο.

Επαναληπτικό - αναπνευστικό και κυκλοφορικό - χωρίς χρονικό όριο. 

Υλικά και οδηγίες για την κατασκευή τηλέγραφου.

 Τηλέγραφος: φωτογραφίες - βίντεο.

 Κατασκευή απλού ηλεκτροκινητήρα. (1) - βίντεο - (2)